Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Zakres tematyczny czasopisma

Redaktorzy czasopisma naukowego „Edukacja Technika Informatyka” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Czasopismo „Edukacja Technika Informatyka” ukazuje się w postaci czterech numerów w roku.

Przesyłane artykuły publikowane są w następujacych terminach podanych poniżej:

 1. 15.02.2017
 2. 15.05.2017
 3. 15.07.2017
 4. 15.11.2017

Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach.

Problemy edukacji technicznej i zawodowej:
 1. Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych
 2. Edukacja zawodowa i pedagogika pracy
 3. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
 4. Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych
Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej:
 1. Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość
 2. Komputerowe programy dydaktyczne
 3. Informatyczne przygotowanie nauczycieli
 4. Podstawy informatyki i zarządzanie informacją