Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Dla recenzentów

Prawa i obowiązki recenzentów:

 • 1. Na ocenę artykułu przez recenzentów nie ma wpływu konflikt interesów związany z konkurencją, współpracą z innymi autorami, lub instytucjami czy firmami autora publikacji.
 • 2. Recenzenci artykułów są zobowiązani do bezzwłocznej oceny otrzymanych materiałów (do 14 dni), jeśli wiedzą, że nie jest to możliwe powinni poinformować o tym redakcję.
 • 3. Recenzenci oceniają artykuł jedynie pod względem merytorycznym z uzasadnieniem przedstawianych argumentów i z zachowaniem pełnego obiektywizmu.
 • 4. Recenzenci powinni określić istotne publikacje, których autor nie zacytował w artykule. Każda wskazówka lub zalecenie, które zostało wskazane w recenzji lub naprowadzający komentarz, powinny zostać stosowane przez autora. Recenzenci są zobowiązani do informowania redaktora o jakimkolwiek podobieństwie lub pokrywaniu się rękopisu z innymi opublikowanymi znanymi pracami.
 • 5. Nieopublikowane materiały nie mogą być traktowane jako przegląd badań własnych, nie mogą być także wykorzystywane przez recenzenta w żaden sposób bez wyraźnej zgody ich autora.
 • 6. Recenzęci szczególnie zwracają uwagę na poniższe kryteria:
 • - zgodność tytułu arykuły z jego treścią,
 • - zgodność artykułu z problematyką czasopisma,
 • - spełnienie wymagań redakcyjnych,
 • - charakter artykuł (naukowy, komunikat, doniesienie, recenzja, itp.),
 • - strukturę treści,
 • - język i terminologię,
 • - zrozumiałość i czytelność wykresów, tabel, rysunków,
 • - na aktualność i włąściwy dobór bibliografii.

Recenzenci przestrzegają wytycznych etyki zgodnych z polityką COPE.

COPE 1 (plik w formacie .PDF).

COPE 2 (plik w formacie .PDF).

 • W przypadku negatywnej recenzji redakcja ma prawo odrzucenia artykułu.
 • W przypadku jednej recenzji negatywnej, a drugiej pozytywnej o dopuszczeniu artykułu do druku decyduje kolegium redakcyjne.

Formularz recenzji

Pobierz (plik w formacie .DOC).