Uniwersytet Rzeszowski Wersja polska Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

List of reviewers in year 2017

 • Dr hab. prof. UZG Eunika Baron-Polańczyk – Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
 • Dr hab. prof. APS Józef Bednarek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)
 • Doc. Miroslav Chraska – Palacký University Olomouc (Czechy)
 • Doc. Maria Chraskova – Palacký University Olomouc (Czechy)
 • Doc. PeadDr. Jana Depesova, PhD. – University of Nitra (Słowacja)
 • Doc. PhDr. PeadDr. Jiri Dostal, PhD. – Palacky University of Olomouc, (Czechy)
 • Prof. PeadDr. Milan Duris, CSc. – University of Matej Bel, Banska Bystrica (Słowacja)
 • Dr hab. prof. UKSW Anna Fidelus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
 • Prof. Olga Filatova – State University of Wladimir, (Rosja)
 • PhD. Slavoljub Hilcenko – College of Vocational School, Subotica, Vocational Training for Preschool Teachers and Sports Trainers, Subotica, (Serbia)
 • Dr hab. inż. Wojciech Korneta – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Dr hab. inż. prof. UR Tadeusz Kwater – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Prof. dr hab. Andrzej Mitas – Politechnika Śląska (Polska)
 • Doc. PhD Oksana Nagorniuk – National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev (Ukraina)
 • Dr hab. prof. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Doc. Ing. Alena Ockajova, PhD. – University of Matej Bel, Banska Bystrica, (Słowacja)
 • Dr hab. prof. AJD Urszula Ordon – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)
 • Dr hab. prof. US Elżbieta Perzycka – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • Prof. PaedDr. Jozef Pavelka – University of Prešov (Słowacj)
 • Dr hab. prof. PK Czesław Plewka – Politechnika Koszalińska (Polska)
 • Prof. PhD Natalia Ridei – National Dragomanov Pedagogical University (Ukraina)
 • Dr hab. prof. UMCS Andrzej Różański – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
 • Doc. Ing. Ladislav Rudolf. PhD – University of Ostrawa (Czechy)
 • Dr hab. prof. UTH Elżbieta Sałata – Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu (Polska)
 • Dr hab. Prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska – Uniwersytet Śląski (Polska)
 • Dr hab. Inż. prof. AGH Wiktoria Sobczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Polska)
 • Dr. Jan Stebila – PhD. University of Matej Bel, Banska Bystrica (Słowacja)
 • Dr hab. prof. UAM Paweł Topol – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Dr hab. prof. UMS Jolanta Wilsz – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie – Warszawa (Polska)
 • Doc. PeadDr. Maria Vargova, PhD. – University of Nitra, Słowacja
 • Prof. Wasyl Yagupov – National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovsky (Ukraina)
 • Dr hab. prof.UJK Mirosław Babiarz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)