Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Komitet naukowy

 • Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) - przewodniczący

 • Prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) - przewodniczący honorowy

 • Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – sekretarz

 • Prof. dr hab. inż. Henryk Bednarczyk – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu(Polska)
 • Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • Prof. PhD. Olga Filatova – Vladimir State University Named A&N Stoletovs (Rosja)
 • Prof. PhD. Vlado Galičić – Uniwersytet w Rijece (Chorwacja)
 • Doc. PhD. Slavoljub Hilcenko – Wyższa Szkoła Zawodowa w Suboticy (Serbia)
 • Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie (Polska)
 • Prof. PhD. Oksana Nagorniuk – Narodowy Uniwersytet Inżynierii Środowiska w Kijowie (Ukraina)
 • Dr hab. prof. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 • Dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Prof. dr hab. Mario Plenkowić – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • Dr hab. prof. PK Czesław Plewka - Politechnika Koszalińska (Polska)
 • Prof. dr hab. Natalia Ridei – Narodowy Uniwersytet Inżynierii Środowiska w Kijowie (Ukraina)
 • Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • Dr hab. prof. AGH Wiktoria Sobczyk – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie (Polska)
 • Prof. Ing. Ján Stoffa DrSc. – Wydział Pedagogiczny w Ołomuńcu (Czechy)
 • Dr hab. prof. ASP Maciej Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej(Polska)