Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Redaktor naczelny

 • Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski

Z-ca redaktora naczelnego

 • Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski

Redaktor statystyczny

Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)

Redaktorzy językowi

 • Mgr Bernadeta Lekacz - język polski
 • Mgr Barbara Pawlikowska - język polski
 • Dr Anna Dziama - język angielski
 • Dr Sławomir Schultis - język niemiecki
 • Ph.Dr René Szotkowski PhD - język czeski
 • Ph.Dr Jan Stebila PhD - język słowacki

Redaktorzy techniczni

 • Mgr Arkadiusz Nisztuk
 • Mgr inż. Tomasz Warchoł
 • Mgr inż. Krystian Tuczyński

Adres redakcji

 • Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych
 • ul. Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów
 • tel. +48 17 872 1177, e-mail: keti@ur.edu.pl

Adres wydawnictwa

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; ul. prof. S.Pigonia 6, 35-310 Rzeszów
 • tel./faks 17 872 14 26 ; e-mail:wydaw@ur.edu.pl