Uniwersytet Rzeszowski Wersja polska Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Editorial office address

  • University of Rzeszów
  • Faculty of Pedagogy
  • Department Didactic and Systems of Education
  • Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów
  • tel. +48 17 872 18 33, e-mail: keti@ur.edu.pl