Education Technology Computer Science. Official webpage of scientific journal published by University of Rzeszow.
Uniwersytet Rzeszowski Wersja polska Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Editorial office address

  • Rzeszów University
  • Faculty of Pedagogy
  • Department Didactic and Systems of Education
  • Ks. Jałowego 24; 35-310 Rzeszów
  • tel. +48 17 851 85 17, e-mail: keti@ur.edu.pl