Uniwersytet Rzeszowski Wersja polska Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

List of reviewers in year 2016

 • Dr hab., prof. nadzw. Mirosław Babiarz – University of Jan Kochanowski in Kielce, (Poland)
 • Dr hab., prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk – University of Zielona Góra (Poland)
 • Doc. PaedDr. PhD. Gabriel Bánesz – Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)
 • Doc. PhDr., Ph.D. Miroslav Chráska – Palacký University Olomouc (Czech Republic)
 • Dr hab. prof. UR Stanisław Domoradzki – University of Rzeszow (Poland)
 • Doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál – Palacký University Olomouc (Czech Republic)
 • Prof. dr hab. Anita Franczak – University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
 • Doc. PhDr. Ph.D. Milan Klement – Palacký University Olomouc (Czech Republic)
 • Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Pedagogical University in Kraków (Poland)
 • Dr hab. inż. prof. PRz Damian Mazur – Rzeszów University of Technology (Poland)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas – Silesian University of Technology (Poland)
 • Doc. PhD. Assistant Professor Oksana Nagorniuk – National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev (Ukraine)
 • Dr hab. prof. UP Henryk Noga – Pedagogical University in Kraków (Poland)
 • Dr hab. prof. AJD Urszula Ordon – Jan Długosz University in Częstochowa (Poland)
 • Prof. PaedDr. Jozef Pavelka – University of Prešov (Slovakia)
 • Professor Nataliia Ridei – National Dragomanov Pedagogical University (Ukraine)
 • Ph.D., Associate Professor Hadi Saleh – Vladimir State University Named After Alexander and Nikolay Stoletovs (Russia)
 • Dr hab. prof. UTH Elżbieta Sałata – University of Technology and Humanities in Radom (Poland)
 • Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – University of Silesia in Katowice (Poland)
 • Dr hab. inż. prof. AGH Wiktoria Sobczyk – AGH University of Science and Technology (Poland)
 • PaedDr., PhD. Jan Stebila – Matej Bel University (Slovakia)
 • Assoc. prof. Viera Tomková – Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)
 • PaedDr., Phd. Mária Vargová – Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia)
 • Prof. dr hab. inż. Ladislav Varkoly – University of Technology and Humanities in Radom (Poland)
 • Professor PhD., Dr. Igor Zhernokleiev – National Dragomanov Pedagogical University (Ukraine)