Uniwersytet Rzeszowski Wersja polska Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

List of reviewers in year 2018

 • Dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO – University of Opole (Poland)
 • Dr hab. prof. UJK Mirosław Babiarz – Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)
 • Doc. Gabriel Bánesz – Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia
 • Dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR – University of Rzeszow (Poland)
 • Dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZG – University of Zielona Góra (Poland)
 • Dr hab. Józef Bednarek, prof. APS – The Maria Grzegorzewska University in Warsaw (Poland)
 • Dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK – Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
 • Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR – University of Rzeszow (Poland)
 • Doc. PhDr. PeadDr. Jiri Dostal, PhD. – Palacký University Olomouc (Czech Republic)
 • Prof. PeadDr. Milan Ďuriš, CSc. – Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia)
 • Dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)
 • Prof. Olga Filatova – Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Russia)
 • PhD, prof. Slavoljub Hilčenko – College of Vocational Studies for Teacher and Trainers Education in Subotica (Serbia)
 • Prof. PaedDr. Ph.D. Jarmila Honziková – University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic)
 • Dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, prof. UMCS – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, prof. UTH – Pulaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland)
 • Assoc. Prof. Milan Klement – Palacký University Olomouc (Czech Republic)
 • Dr hab. inż. Wojciech Korneta – Lomza State University of Applied Sciences (Poland)
 • Dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK – Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)
 • Dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP – The Pedagogical University of Cracow named after the Commission of National Education (Poland)
 • Dr hab. inż. Tadeusz Kwater prof. UR – University of Rzeszow (Poland)
 • Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR – University of Rzeszow (Poland)
 • Dr hab. Henryk Noga, prof. UP – The Pedagogical University of Cracow, named after the Commission of National Education (Poland)
 • Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS – The Maria Grzegorzewska University in Warsaw (Poland)
 • Dr hab. Urszula Ordon, prof. AJD – Jan Dlugosz University in Częstochowa (Poland)
 • Dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. WSB – WSB University in Dąbrowa Górnicza (Poland)
 • Dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US – University of Szczecin (Poland)
 • Dr hab. Czesław Plewka, prof. PK – The Koszalin University of Technology (Poland)
 • Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP – The Pedagogical University of Cracow named after the Commission of National Education (Poland)
 • Prof. Ph.D .Natalia Ridei – National Dragomanov Pedagogical University in Kyiv (Ukraine)
 • Dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Doc., Ing., Ph.D. Ladislav Rudolf – University of Ostrava (Czech Republic)
 • Ph.D. Hadi Saleh – Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Russia)
 • Dr hab. Elżbieta Sałata, prof. UTH – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom (Poland)
 • Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ – University of Silesia in Katowice (Poland)
 • Ph.D. Jan Stebila – Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia)
 • Dr hab. Ewa Swoboda, prof. PWSTE – State Higher School of Technology and Economics named after Bronisław Markiewicz in Jarosław (Poland)
 • Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL – Lublin University of Technology (Poland)
 • Dr hab. Paweł Topol, prof. UAM – Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland)
 • Dr hab. Marta Uberman, prof. UR – University of Rzeszow (Poland)
 • Dr hab. Jolanta Wilsz, prof. UMS – University of Information Technology, Management and Administration in Warsaw (Poland)
 • Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR – University of Rzeszow (Poland)
 • Dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR – University of Rzeszow (Poland)
 • Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
 • Dr hab. inż. Jan Zych, prof. UJK – Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)